Sterownik Hamowni DC2

4.920,00 4.000,00 netto

Zintegrowany komputer

kontroler hamowni DC2

Sterownik hamowni DC2 jest uniwersalnym rozwiązaniem służącym do sterowania wszelkiego rodzaju hamowniami.

Obsługuje hamownie inercyjne i obciążeniowe, między innymi:

 • silnikowe,
 • podwoziowe 4×4
 • hubowe – przykręcane do piast

Sterownik łączy w sobie komputer klasy PC z systemem operacyjnym i dedykowanym oprogramowaniem oraz system sterowania i akwizycji danych oparty na mikrokontrolerze. Nie jest wymagany dodatkowy komputer.

Oprogramowanie w cenie sterownika.

Funkcje realizowane przez sterownik hamowni:

 • Odczyt parametrów pracy hamowni oraz danych z dodatkowych czujników
 • Generowanie sygnału sterującego hamulcami hamowni obciążeniowej
 • Sterowanie osprzętem skojarzonym z hamownią jak np. wentylatory itp.
 • Zapisywanie danych oraz ich późniejsza analiza
 • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności poprzez magistralę CAN-BUS

Opis

Zawartość zestawu

 • Sterownik DC2
 • Pełny zestaw wtyczek sygnałowych
 • Stacja pogodowa z przewodem

Specyfikacja

Zasilanie 100-240 VAC, 50-60Hz, 1.5A, złącze IEC C14
Temperatura otoczenia −20°C – 50°C
Wilgotność względna otoczenia 0%-95% bez kondensacji
Komputer bazowy 4-rdzeniowy Cortex A76 2.4GHz
8GB RAM LPDDR4, Pamięć danych 256GB 100MB/s
Mikrokontroler sterujący 32-bit RISC 64MHz
Wymiary 25cm x 14cm x 4.5cm
Masa 0.61kg

 

Wejścia / wyjścia urządzenia

 • Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4/5 GHz)
 • Bluetooth 5.0 (Low Energy (BLE))
 • Gigabit Ethernet
 • 2 x port USB 2.0
 • 2 x port USB 3.0 (jeden zajęty przez pamięć danych)
 • 2 x port micro HDMI
 • Czujnik warunków otoczenia / stacja pogodowa (temperatura, ciśnienie, wilgotność) w komplecie jako osobne urządzenie
 • 2 x interfejs CAN-BUS 2.0B
 • Wyjścia zasilające 24V, 12V, 5V(2A) o sumarycznej wydajności 20W
 • 4 wyjścia analogowe 0-10V
 • 4 wyjścia PWM typu open collector do masy 3A 40V
 • 4 wyjścia PWM typu open collector do zasilania 3A, 28V
 • 4 wyjścia dodatkowe typu open collector 3A 40V
 • 4 dwu-pinowe wyjścia przekaźnikowe 250V 16A
 • 4 wejścia czujników prędkości rolki wspierające czujniki typu hall oraz enkodery
 • 1 dodatkowe wejście częstotliwościowe ogólnego przeznaczenia
 • Wejście prędkości obrotowej silnika – czujnik hall, VR, zacisk indukcyjny lub pojemnościowy do 15kHz
 • Dedykowane wejście ze wbudowanym wzmacniaczem dla tensometru
 • 12 wejść analogowych 0-5V ogólnego przeznaczenia
 • 8 wejść dla termopar z możliwością pracy jako wejście analogowe
 • 4 wejścia dla przycisków sterujących

Interfejsy typowe dla komputera PC

Sterownik wyposażony jest w standardowe interfejsy występujące w komputerach PC, takie jak USB, Ethernet, micro HDMI. Pozwalają one na podłączenie do sterownika typowych urządzeń wejścia / wyjścia jak myszy, klawiatury, drukarki, monitory oraz umożliwiają podłączenie do sieci internet. Dostępne są także interfejsy bezprzewodowe WiFi oraz Bluetooth.

Bluetooth pozwala na bezprzewodowe połączenie z OBD za pomocą dodatkowego interfejsu i odczyt typowych parametrów pracy pojazdu.

Czujnik warunków otoczenia

Czujnik warunków otoczenia dostarczany jest w zestawie jako osobne urządzenie podłączane do głównego sterownika. Czujnik warunków otoczenia pozwala na rejestrowanie temperatury, ciśnienia i wilgotności otoczenia oraz wprowadzenie korekty mocy silnika zgodnie z popularnymi normami.

Interfejs CAN-BUS

Urządzenie wyposażone jest w 2 linie CAN-BUS 2.0B z konfigurowalną prędkością transmisji do 1Mbps zgodne z ISO-11898-2 i ISO-11898-5.

Linie wyposażone są w programowo włączany rezystor terminujący 120Ohm

Magistrala CAN składa się z 2 skręconych ze sobą przewodów i umożliwia równoległe podłączenie wielu komunikujących się ze sobą urządzeń.

Przykładowe urządzenia, które można podłączyć do magistrali CAN to:

 • Dodatkowe urządzenia sterujące odbiornikami, mostki typu H
 • Moduły dodatkowych wejść – wejścia analogowe, kontrolery sondy szerokopasmowej
 • Wyświetlacze samochodowe
 • Sterownik silnika np. Ecumaster EMU Black w celu odczytu parametrów pracy silnika lub sterowania przepustnicą

Wyjścia zasilające

 • 3 wyjścia zasilające: 24V, 12V, 5V(2A) o sumarycznej wydajności 20W umożliwiające zasilanie dodatkowych urządzeń zewnętrznych o niewielkim poborze mocy.
 • Wyjścia te mogą być użyte np. do sterowania dodatkowymi przekaźnikami w połączeniu z wyjściami open collector.

Wyjścia analogowe

 • 4 wyjścia analogowe o zakresie 0-10V przeznaczone do sterowania osprzętem hamowni wymagającym sygnału analogowego.
 • Mogą służyć do sterowania hamulcem elektrowirowym
 • Impedancja wyjściowa: 1kOhm
 • Rozdzielczość: 12bit

Wyjścia typu open collector oraz wyjścia przekaźnikowe

Sterownik wyposażony jest w 8 wyjść typu open collector, załączających masę (low side) oraz 4 wyjścia załączające zasilanie (high side).

 • Dopuszczalne napięcie przełączane low side: 40V
 • Dopuszczalne napięcie przełączane high side: 28V
 • Dopuszczalny prąd przełączany: 3A ciągłe, 12A chwilowe
 • Dopuszczalna energia obciążenia indukcyjnego: 50mJ
 • Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem

4 z wyjść low side i high side udostępniają sprzętowe generowanie sygnału PWM o programowalnej częstotliwości od 0.06Hz do 50kHz i rozdzielczości do 20bit. Pozwala to na sterowanie:

 • hamulcami elektrowirowymi
 • elektro-zaworami
 • serwomechanizmami – wsparcie dla sygnału RC pulse
 • modulowanie mocy urządzeń takich jak wentylatory chłodzące itp.

Wyjścia low side i high side można łączyć ze sobą w celu utworzenia pół-mostka i mostka H do dwukierunkowego sterowania silnikiem prądu stałego.

Na wyjściach high side dostępny jest pomiar prądu.

Pozostałe 4 wyjścia open collector low side oraz 4 wyjścia przekaźnikowe sterowane są z poziomu oprogramowania i pozwalają na załączenie odbiornika w zależności od parametrów pracy hamowni lub stanu przycisków sterujących. Pozwala to np. na:

 • automatyczne załączenie wentylatora przy określonej prędkości obrotowej silnika
 • sterowanie wentylatorem za pomocą klawiatury

Dopuszczalne obciążenie wyjść przekaźnikowych to 250V 16A.

Wejścia częstotliwościowe

Sterownik wyposażony jest w 6 wejść częstotliwościowych.

5 z nich przystosowane są do czujników typu Hall, Enkoderów lub innych dowolnych czujników. 4 z nich służy do pomiaru prędkości rolek hamowni podwoziowej lub wału silnika w hamowni silnikowej. W trybie “pulse capture” wejście obsługuje sygnał wejściowy o częstotliwości 15mHz do 15kHz. W trybie “pulse count” obsługiwany jest sygnał do 10Mhz.

 • Maksymalne napięcie sygnału: 15V
 • Próg napięcia generujący sygnał: 2.5V
 • Histereza: 0.6 – 1.2V

1 wejście umożliwia odczyt sygnału z czujników Hall, VR oraz zacisków indukcyjnych i pojemnościowych i może służyć do dodatkowego odczytu prędkości silnika w hamowniach podwoziowych.

 • Napięcie wejściowe do 50VAC sinus, 250V chwilowe
 • Wejście różnicowe
 • Adaptacyjnie ustalany próg napięcia sygnału

Wejścia tensometru

Sterownik wyposażony jest w 4 dedykowane, różnicowe wejścia wysokiej precyzji ze wbudowanym, programowalnym wzmacniaczem, przeznaczone do bezpośredniego podłączenia tensometru.

 • Zakres wzmocnienia: 1 – 128
 • Zakres napięcia różnicowego: 4V
 • Napięcie pomiarowe na wejściach sygnałowych: 0.5V – 4.5V
 • Dopuszczalne napięcie na wejściach sygnałowych: 0V – 5V
 • Rozdzielczość: 24bit
 • Częstotliwość logowania: 500Hz
 • Częstotliwość próbkowania: 256kHz

Wejścia analogowe

Sterownik wyposażony jest w 12 wejść analogowych o zakresie 0-5V. Są to wejścia ogólnego przeznaczenia służące do podłączenia dowolnych czujników.

 • Maksymalne napięcie na wejściu: 30V
 • Rozdzielczość: 14bit
 • Częstotliwość logowania: 500Hz
 • Częstotliwość próbkowania: 25kHz

Wejścia analogowe wysokiej precyzji

Sterownik wyposażony jest w 4 pary wejść wysokiej precyzji. Wejścia te można użyć do bezpośredniego podłączenia termopar typu K lub do podłączenia dowolnego sygnału analogowego 0-5V. Każda para wejść umożliwia pomiar sygnału w trybie różnicowym, lub pojedynczo, ze wspólnym punktem odniesienia na masie.

 • Rozdzielczość 16bit
 • Częstotliwość logowania: 10Hz
 • Częstotliwość próbkowania: 250kHz
 • Zakresy napięcia: 0-256mV – 0-5V

Wejścia przycisków

Sterownik wyposażony jest w 4 wejścia cyfrowe do podpięcia przycisku. Przycisk może służyć do załączania funkcji oprogramowania lub wyjścia sterownika.

Instrukcje

Sterowniki hamowni serii DC1 – pełna specyfikacja

Sterownik hamowni DC1 – oprogramowanie Dyno2

Pomoc online i filmy instruktażowe